Styrelse & Funktionärer 2016

 

Ordförande & fullbruksprovsansvarig: 

Stefan Hellström 

Halla Hallegårde 120 

622 52 Romakloster 

Tfn: 0498–50817, 070–5655035 

e-post: stefan@hunddressyr.se 

  

Vice ordförande & viltspåransvarig

Gunnar Pettersson 

Vallstena Norrgarde 327 

624 32 Slite 

Tfn: 070-5876583 

e-post: gocha.pettersson@hotmail.com 

 

Adjungerad kassör & anmälningsmottagare

Anita Pettersson

Vallstena Norrgarde 327

624 32 Slite

Tfn: 070-3483224

e-post: gocha.pettersson@hotmail.com 

 

Ledamot

Mikael Lovén 

Träkumla Tjängdarve 173 

621 94 Visby 

Tfn: 073–7697093 

e-post: lovenmicke@gmail.com 

 

Ledamot

Håkan Åberg 

Hellvi Sudergårde 551 

624 50 Lärbro 

Tfn: 073–9170325 

e-post: kehoa@me.com 

 

 

Suppleant & sekreterare

Benny Nilsson

Endre Bjärs 510

621 77 Visby

Tfn: 072-5248003

e-post: benny.nilsson@jagareforbundet.se 

 

Ledamot, pokalfogde & utställningsansvarig

Ylva Tidvall 

Valarvägen 9 

623 35 Burgsvik 

Tfn:  070-8298575 

e-post: ylva.tidvall@strandsarkitekter.se 

 

Suppleant

Susanne Björklund 

Väte Annexen 167 

623 78 Klintehamn

Tfn:  0498-246191, 070-5105474 

e-post: susanne.a.bjorklund@gmail.com 

 

 

Övriga funktionärer

Resultatredovisare & hemsideansvarig 

Ida Hoas 

Hellvi Sudergårde 551 

62450 Lärbro 

e-post: idahoas@hotmail.com 

 

Revisorer

Gunilla Lindström

Smiss Lau 745

623 62 Ljugarn 

e-post: kaldu@spray.se

 

Rolf Lindström 

Smiss Lau 745 

623 62 Ljugarn 

Tfn: 0498-492382, 070-6576751 

 

Revisorsuppleanter

Linus Olsson 

Tfn: 076-6202165

e-post: olsson.linus@live 

Roger Malmqvist 

Tfn: 070-6330225

e-post: rogergotland@telia.com 

 

Valberedning

Kalle Andersson

Gothem Viby 408

624 30 Slite

Tfn: 070-3286145 

e-post: kallesmotor@gmail.com 

 

Ivan de Flon 

Dalhem Anderbåtels 327 

621 77 Visby 

Tfn: 070-6324213 

e-post: ivan.deflon@gmail.com 

  

Reneé Kjerrbom 

Gothem Hage 254 

624 30 Slite 

Tfn: 070-6337777 

e-post: zofthis@hotmail.com