Styrelse & Funktionärer 2018

 

Ordförande

Lars Karlsson

Hörsne Myrmanstorp 529

622 58 Roma Kloster 

Tfn: 070-583 78 25

e-post: lassekarlsson2009@hotmail.com 

  

Vice ordförande 

Susanne Björklund 

Väte Annex 167

623 78 Klintehamn 

Tfn: 070-510 54 74 

e-post: susanne.a.bjorklund@gmail.com 

 

Adjungerad kassör & anmälningsmottagare

Anita Pettersson

Vallstena Norrgarde 327

624 32 Slite

Tfn: 070-3483224

e-post: gocha.pettersson@hotmail.com 

 

Ledamot

Mikael Lovén 

Träkumla Tjängdarve 173 

621 94 Visby 

Tfn: 073–7 69 70 93

e-post: lovenmicke@gmail.com 

 

Ledamot

Björn Eriksson 

Gothem Visby 408 

 624 30 SLITE

Tfn: 070-32 86 145

e-post: kalle.62.and@gmail.com

 

 

Ledamot & sekreterare

Mikael Frank

Lummelundsväg 89

621 41 Visby

Tfn: 073-10 29 799

e-post: micke.fra@gmail.com 

 

Ledamot, pokalfogde & utställningsansvarig

Ylva Tidvall 

Valarvägen 9 

623 35 Burgsvik 

Tfn:  070-8298575 

e-post: ylva.tidvall@strandsarkitekter.se 

  

Övriga funktionärer

Hemsideansvarig 

Mikael Frank

Lummelundsväg 89

621 41 Visby

Tfn: 073-10 29 799

e-post: micke.fra@gmail.com 

 

Revisorer

Gunilla Lindström

Smiss Lau 745

623 62 Ljugarn 

e-post: kaldu@spray.se

 

Rolf Lindström 

Smiss Lau 745 

623 62 Ljugarn 

Tfn: 0498-492382, 070-6576751 

 

Revisorsuppleanter

Linus Olsson 

Tfn: 076-6202165

e-post: olsson.linus@live 

Roger Malmqvist 

Tfn: 070-6330225

e-post: rogergotland@telia.com 

 

Valberedning

Kalle Andersson

Gothem Viby 408

624 30 Slite

Tfn: 070-3286145 

e-post: kallesmotor@gmail.com 

 

Ivan de Flon 

Dalhem Anderbåtels 327 

621 77 Visby 

Tfn: 070-6324213 

e-post: ivan.deflon@gmail.com 

  

Reneé Kjerrbom 

Gothem Hage 254 

624 30 Slite 

Tfn: 070-6337777 

e-post: zofthis@hotmail.com