Information om BPH för jakthundar.

 

 

Mentalitet och funktion = den goda jakthunden!

Idag är jakthunden både en arbetskam- rat och familjemedlem. Den rör sig lika hemtamt i skog och mark som i hem- och stadsmiljö. Därför är både mentalitet och funktion viktiga!

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är en beskrivning som består av åtta moment. Hunden får bland annat visa prov på hur den reagerar när den blir överraskad, i viss mån hur modig och nyfiken den är, om den gillar människor och hur den han- terar höga ljud och annorlunda underlag. En BPH-beskrivning är ett bra komplement till funktionstester såsom jaktprov av olika slag.

Beskrivningen ger också en bättre kännedom om mentala egenskaper hos den jakthund som inte startas på jaktprov.

Resultatet från BPH är en officiell merit som förs in i SKKs centrala databas. Därmed är det möjligt för den som är intresserad att studera såväl beskrivna individer, som avkommegrup- per till avelsdjur och raser i sin helhet. Utöver att detta ger god information till klubbar, uppfödare och hundägare kan uppgifterna också användas för utvärdering och forskning.

BPH är ett avelsverktyg. SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, lägger stor vikt

vid att klubbar och uppfödare ska kunna ha praktisk användning av den information som samlas. När 200 svenskfödda individer av rasen har BPH-beskrivits gör KHM en så kallad 200-analys som kommer såväl special – som rasklubb tillhanda. Utöver en noggrann genomgång av rasens medelvärden för respektive egenskapsgrupper redovisas variationen inom populationen och förslag på diskussionspunkter ges. Vid 500 beskrivna individer görs en arvbarhetsanalys i samarbete med Husdjursgenetiska institutionen vid Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Att anordna klubb-BPH - en dag för bara din hundras 


Det finns idag ett 25-tal BPH-banor landet runt. Ett bra sätt att komma igång med BPH är att boka en heldag för den egna klubben hos en arrangör. På baksidan hittar du både karta och kontaktuppgifter.

Så här går det till:

• Klubben beslutar om att anordna klubb- BPH. Kanske vill man göra det på flera håll i landet.

• Klubben kontaktar de BPH-arrangörer som

finns närmast de planerade orterna och gör upp om lämpliga datum och upplägg.

• Klubben annonserar ut arrangemanget. Det kan vara en bra idé att klubben själv tar emot hundägarnas anmälningar och vidarebeford- rar dessa till arrangören. Då får klubben en tydlig bild av intresset hos hundägarna och vet dessutom när anmälningslistan är full.

• En variant är att kombinera en BPH-dag med andra aktiviteter i klubbens regi, kanske ett föredrag om mentalitet (på skk.se finns en

förteckning över personer som kan föreläsa om mentalitet i allmänhet och BPH i syn- nerhet). Vissa arrangörer kan även erbjuda en mobil BPH-bana som kan ställas upp och utnyttjas med andra klubbarrangemang, t ex utställningar, hägnprov etc.

Se filmen om BPH

www.skk.se/filmen-om-bph

Mer information om BPH

www.skk.se/bph 

 

Blekinge

Blekinge Kennelklubb

Webbplats: www.blekingekennelklubb.se/

Kontaktperson: Gullvi Gullander
Telefon: 0455-234 33 eller 070-929 72 08

E-post: info@blekingekennelklubb.se

Dalarna

Malungs KK

Webbplats: www.makk.nu/

Kontaktperson: Ulla Andersson

Telefon: 070-398 51 78, 0280-403 77

E-post: fam3.andersson@telia.com

Halland

Hallands Kennelklubb

Webbplats: www.skk.se/hkk/

Kontaktperson: Berith Uhlén-Svensson

Telefon: 0030-5451112, 070-5445112

E-post: hallandskk@swipnet.se

Svenska Sennenhundklubben

Webbplats: http://sshk.berner.nu

Kontaktperson: Carina Karlsson

Telefon: 070-3691857
E-post:
bernerbus@telia.com

Jämtland/Härjedalen

Östra Härjedalens BK

Webbplats: www.ohbk.hundpoolen.nu/BPH_3

Kontaktperson: Mats Falkeman
Telefon: 070-329 57 55
E-post:
mats.falkeman@harjeans.se

Norrbotten

Grans Naturbruksgymnasium

Webbplats: www.grans.naturbruksgymn.se/

Kontaktperson: Suzanne Olofsson
Telefon: 070-316 49 80
E-post:
suzanne.olofsson@edu.nll.se

Skåne

Lunds Brukshundklubb

Webbplats: www.lundsbrukshundklubb.se/bph/

Kontaktperson: Christer Klein
Telefon: 0707-860369
E-post:
bph@lundsbrukshundklubb.se

Svenska Terrierklubben i Örkelljunga

Webbplats: www.uchund.se

Kontaktperson: Ken Lundahl
Telefon: 0431-72909, 070-88 72 909

E-post: ken.lundahl42@gmail.com

Småland

Alvesta Hundklubb

Webbplats: http://alvestahundklubb.se/bph.html

Kontaktperson: Ingela Wik
Telefon: 070-671 96 98
E-post:
info@alvestahundklubb.se

Aneby Brukshundklubb

Webbplats: www.anebybk.se/

Kontaktperson: Iréne Frinell Telefon: 070-673 05 50

E-post: irene.frinell@telia.com

Stockholms län

Nacka Brukshundklubb

Webbplats: www.nackabk.nu/

Kontaktperson: Patrik Gunnarsson Telefon: 070-608 05 88
E-post:
bph@nackabk.nu

Tollarklubben i Märsta

Webbplats: http://tollarklubben.se/

Kontaktperson: Helen Häggström Telefon: 018-38 68 16
E-post:
bph@tollarklubben.se

Hunduddens Träningscenter i Stockholm

Webbplats: www.hundudden.com/

Kontaktperson: Barbro Rydén Telefon: 070-980 83 33
E-post:
bph@hundudden.com

Marjo & Ninni i Nykvarn

Webbplats: www4.idrottonline.se/ForNykvarns RyttarnaVasterKumla-Ridsport/BPH/

Kontaktperson: Marjo Bergman
Telefon: 070-212 48 30

E-post: bph.tidsbokning@gmail.com

Södermanland

Marjo & Ninni i Nykvarn

Webbplats: www4.idrottonline.se/ForNykvarns RyttarnaVasterKumla-Ridsport/BPH/

Kontaktperson: Marjo Bergman
Telefon: 070-212 48 30

E-post: bph.tidsbokning@gmail.com

Uppsala län

Gården i Nyåker Östervåla

Webbplats: www.nyaaker.se

Kontaktperson: Anna & Leif Forsberg

Telefon: 070-7979178, 070-7979179

E-post: bph@nyaaker.se

Skutskärs Brukshundklubb

Webbplats: www.skutskarsbhk.com/

Kontaktperson: Christine Hedlund Telefon: 070-544 43 32
E-post:
christine_hedlund@hotmail.com

Värmland

Arvika Brukshundsklubb

Webbplats: http://arvikabrukshundklubb.se/

Kontaktperson: Susan Varg
Telefon: 076-838 44 64
E-post:
amanda.varg@hotmail.com

Västerbotten

Strandvallens Hundskola

Webbplats: www.strandvallenshundskola.com/

Kontaktperson: Eva-Karin Sjödin
Telefon: 070-251 24 42
E-post:
kerrys@nashnet.nu

Västernorrland

Timrå Brukshundklubb i Timrå

Webbplats: www.timrabhk.com/

Kontaktperson: Margaretha Carlsson

Telefon: 070-651 00 34
E-post:
fancymore@swipnet.se

Västra götaland

Västra Kennelklubben i Göteborg

Webbplats: www.skk.se/sv/vakk/

Kontaktperson: Angelica Andersson Telefon: 073-246 42 26
E-post:
bph.sanden@gmail.com

Södra Älvsborgs Kennelklubb

Webbplats: www.skk.se/sv/sakk/

Kontaktperson: Thorleif Thersoll Telefon: 070-252 58 26

E-post: info@sakk.org

Örebro

Örebro Läns Kennelklubb

Webbplats: www.skk.se/sv/OLKK/BPH/

Kontaktperson: Ebba von Schéele

Telefon: 0585-440 77, 070-844 05 06

E-post: bph@olkk.se

Östergötland

Mjölby Brukshundklubb i Mjölby

Webbplats: www.mjolbybk.se/

Kontaktperson: Cathrine Hoff Telefon: 0142-202 88
E-post:
bphmjolby@gmail.com

Nya banor sommaren 2016

A. Mönsterås Brukshundklubb
B. F4 Hundcenter, Frösön
C. Malmfältens Vorstehklubb, Kiruna
D. Skaraborgs Kennelklubb
Information om kontaktperson etc. se skk.se