Jubileumsboken

Vill du köpa SVKs Jubileumsbok? Priset för boken är 300 kr. Kontakta Susanne Björklund i SVK/Gotlands styrelse.

 

Styrelsemöte 19 juni 2018

Ordförande Björn Eriksson hälsar alla välkomna. Då ordinarie sekreterare inte är på plats, valdes Ylva Tidvall att föra kvällens protokoll.

På mötet diskuterades de aktiviteter klubben genomfört under maj månad, viltspårprov samt Gotlands Jakthundsutställning (resultat från båda aktiviteterna finns att läsa på hemsidan). 

De aktiviteter klubben har framför sig att arrangera är Ordinarie prov i Eftersöksgrenar den 11 augusti, samt ordinarie Jaktprov den 5 - 7 oktober. Planering är i full gång, en del information finns redan nu ute på hemsidan och uppdateras vartefter.

Till kvällens möte var även Stefan Hellström inbjuden. Stefan välkomnar till grundläggande apporteringskurs måndagen den 25 juni och onsdagen 27 juni, kl.18.00 vid Stefans träningsplan i Dalhem. 50 kr/tillfälle, betalas till BG: 349 - 2147, märk din inbetalning med "Apporteringskurs". Ingen föranmälan! Ta med egen dummie.

Under mötet diskuterades att utse en materialansvarig då mycket av klubbens material finns utspritt hos flera medlemmar. Styrelsen beslutade att ta upp frågan igen vid nästa möte.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 31 juli 2018, kl.19.

Björn tackar mötesdeltagarna och förklarade kvällens möte avslutat.

Årsmöte 10 mars 2018

Här finns protokollet från SVK/Gotlands årsmöte.

Årsmöte 18 mars 2017

Lördagen den 18 mars 2017 kl. 1800 höll Gotlands Vorstehklubb sitt årsmöte på Järnvägskaféet i Dalhem, med 31 närvarande medlemmar.

Stefan Hellström hälsade alla hjärtligt välkomna och inledde med verksamhet som har varit samt kommande. Därefter lämnade Stefan ordet till valda mötesordförande Björn Eriksson och till mötessekreterare valdes Benny Nilsson.

Årsberättelsen, resultat- och balansräkningarna samt revisorernas berättelse, lästes igenom. Samtliga godkändes och lades till handlingarna.

Stefan Hellström omvaldes till ordförande. Mikael Lovén omvaldes och Ylva Tidvall nyval till ledamöter om en tid av två år. Benny Nilsson omvaldes till suppleant och nyval på denna post blev Susanne Björklund, båda om en tid av ett år. Kvar i styrelsen sedan föregående år är ledamöterna Gunnar Pettersson och Håkan Åberg.

Till revisorer valdes Gunilla Lindström och Rolf Lindström (omval), och till revisorsuppleanter valdes Roger Malmqvist och Linus Olsson (omval). Till valberedningen valde årsmötet Ivan de Flon, Reneé Kjerrbom och Kalle Andersson (sammankallande).

Årsmötet avrundades med avtackning, där Stefan Hellström å styrelsens och medlemmarnas vägnar tackade Gunnar Ericson för sin tid i styrelsen. En mer högtidlig avtackning kommer att ske vid senare tillfälle. Björn Eriksson tackades för uppdraget som kvällens mötesordförande.

Efter årsmötet hölls prisutdelning, och följande priser delade ut för 2016:

Kennel Ringmurens vpr för bäste förare vid klubbens ordinarie prov tilldelades Roger Malmqvist med Trullbrutens Nikkie. Kennel Ringmurens vpr för bästa hund på klubbens ordinarie prov och utställning tilldelas Stebas Rune med Gunnar Pettersson som ägare. Tennripan tilldelades Katja Ståhlberg, ägare till Rauköns Lykke.

Efter årsmötet och  prisutdelningen erbjöds medlemmarna en jubileumsmiddag  som en avslutning av klubbens 60 åriga verksamhetsperiod.

 

Roger Malmqvist, Katja Ståhlberg och Gunnar Pettersson