Årsmöte 18 mars 2017

Lördagen den 18 mars 2017 kl. 1800 höll Gotlands Vorstehklubb sitt årsmöte på Järnvägskaféet i Dalhem, med 31 närvarande medlemmar.

Stefan Hellström hälsade alla hjärtligt välkomna och inledde med verksamhet som har varit samt kommande. Därefter lämnade Stefan ordet till valda mötesordförande Björn Eriksson och till mötessekreterare valdes Benny Nilsson.

Årsberättelsen, resultat- och balansräkningarna samt revisorernas berättelse, lästes igenom. Samtliga godkändes och lades till handlingarna.

Stefan Hellström omvaldes till ordförande. Mikael Lovén omvaldes och Ylva Tidvall nyval till ledamöter om en tid av två år. Benny Nilsson omvaldes till suppleant och nyval på denna post blev Susanne Björklund, båda om en tid av ett år. Kvar i styrelsen sedan föregående år är ledamöterna Gunnar Pettersson och Håkan Åberg.

Till revisorer valdes Gunilla Lindström och Rolf Lindström (omval), och till revisorsuppleanter valdes Roger Malmqvist och Linus Olsson (omval). Till valberedningen valde årsmötet Ivan de Flon, Reneé Kjerrbom och Kalle Andersson (sammankallande).

Årsmötet avrundades med avtackning, där Stefan Hellström å styrelsens och medlemmarnas vägnar tackade Gunnar Ericson för sin tid i styrelsen. En mer högtidlig avtackning kommer att ske vid senare tillfälle. Björn Eriksson tackades för uppdraget som kvällens mötesordförande.

Efter årsmötet hölls prisutdelning, och följande priser delade ut för 2016:

Kennel Ringmurens vpr för bäste förare vid klubbens ordinarie prov tilldelades Roger Malmqvist med Trullbrutens Nikkie. Kennel Ringmurens vpr för bästa hund på klubbens ordinarie prov och utställning tilldelas Stebas Rune med Gunnar Pettersson som ägare. Tennripan tilldelades Katja Ståhlberg, ägare till Rauköns Lykke.

Efter årsmötet och  prisutdelningen erbjöds medlemmarna en jubileumsmiddag  som en avslutning av klubbens 60 åriga verksamhetsperiod.

 

Roger Malmqvist, Katja Ståhlberg och Gunnar Pettersson

Årsmöte 19 mars 2016

Lördagen den 19 mars 2016 kl. 1200 höll Gotlands Vorstehklubb sitt årsmöte på Halla bygdegård, med 21 närvarande medlemmar. 

Stefan Hellström hälsade alla hjärtligt välkomna och började mötet med en tyst minut för Bengt Johansson som lämnat oss. Därefter lämnade Stefan ordet till valda mötesordförande Ingmar Palmgren och till mötessekreterare valdes Benny Nilsson. 

Årsberättelsen, resultat- och balansräkningarna samt revisorernas berättelse, lästes igenom. Samtliga godkändes och lades till handlingarna. 

Stefan Hellström omvaldes till ordförande. Håkan Åberg omvaldes och Gunnar Pettersson nyval till ledamöter om en tid av två år. Ylva Tidvall omvaldes till suppleant och nyval på denna post blev Benny Nilsson, båda om en tid av ett år. Kvar i styrelsen sedan föregående år är ledamöterna Gunnar Eriksson och Mikael Lovén. 

Till revisorer valdes Gunilla Lindström (nyval) och Rolf Lindström (omval), och till revisorsuppleanter valdes Roger Malmqvist och Linus Olsson (nyval). Till valberedningen valde årsmötet Ivan de Flon (sammankallande), och Reneé Kjerrbom och Kalle Andersson. 

Årsmötet avrundades med avtackning, där Stefan Hellström å styrelsens och medlemmarnas vägnar tackade Sabine Tofftén för sin tid i styrelsen. Ingmar Palmgren tackades för uppdraget som kvällens mötesordförande. 

Efter årsmötet hölls prisutdelning, och följande priser delade ut för 2015: 

Kennel Ringmurens vpr för bäste förare vid klubbens ordinarie prov & Kennel Ringmurens vpr för bästa hund på klubbens ordinarie prov och utställning & Tennripan tilldelades Gunnar Pettersson, ägare till Stebas Rune

Höökabos Tyra, ägare: Lars Karlsson och Glesbygdens Amiral ägare Stefan Hellström tilldelas en championatstallrik för att under 2015 blivit Svenskt Jaktchampion.

 

Lars Karlsson och Stefan Hellström

Lars Karlsson och Stefan Hellström 

Gunnar Pettersson och Ylva Tidvall

Gunnar Pettersson och Ylva Tidvall. 

Årsmöte 7 mars 2015

Lördagen den 7 mars höll Gotlands Vorstehklubb sitt årsmöte på Suderbys Herrgård,  med 20 talet personer närvarande. Stefan Hellström hälsade alla hjärtligt välkomna och började mötet med en tyst minut för Kjell Lavergren som lämnat oss. Därefter lämnade Stefan ordet vidare till Benny Nilsson - sammankallande i valberedningen. Till mötesordförande valdes Ingmar Palmgren och till mötessekreterare valdes Sabine Tofftén.

Årsberättelsen, resultat- och balansräkningarna samt revisorernas berättelse, lästes igenom. Samtliga godkändes och lades till handlingarna.

Stefan Hellström omvaldes till ordförande. Mikael Lovén och Gunnar Ericsson omvaldes till ledamöter om en tid av två år. Ylva Tidvall omvaldes till suppleant och nyval på denna post blev Jan Blixt, båda om en tid av ett år. Kvar i styrelsen sedan föregående år är ledamöterna Håkan Åberg och Sabine Tofftén.

Till revisorer valdes Gunnar Pettersson (nyval) och Rolf Lindström (omval), och till revisorsuppleanter valdes Gunilla Lindström (nyval) och Vanja Karlström (omval). Till valberedningen valde årsmötet Benny Nilsson (sammankallande),  Ivan de Flon och Reneé Kjerrbom.

Årsmötet avrundades med avtackning, där Stefan Hellström å styrelsens och medlemmarnas vägnar tackade Katja Ståhlberg för sin tid i styrelsen. Ingmar Palmgren tackades för uppdraget som kvällens mötesordförande.

Efter årsmötet hölls prisutdelning, och följande priser delade ut:

Kennel Ringmurens vpr för bäste förare vid klubbens ordinarie prov 2014, tillföll Stefan Hellström.

Kennel Ringmurens vpr för bästa hund på klubbens ordinarie prov och utställning 2014, tilldelades Håkan Åberg, ägare till Fogdarps Iza.

Trullbrutens Nikkie, ägare: Reneé Kjerrbom tilldelas en championatstallrik för att under 2014 blivit Svenskt Utställningschampion.

Fogdarps Iza, ägare: Håkan Åberg tilldelas två championatstallrikar för att under 2014 blivit både Svenskt Utställningschampion och Svensk Jaktchampion.

Efter prisutdelningen serverades en utsökt 2-rättersmiddag på Suderbys Herrgård. Klubben anordnade även lotteri där man bland annat kunde vinna en kråkfälla.

Reneé Kjerrbom

 

Håkan Åberg

 

Stefan Hellström för bästa förare 2014

 

Håkan Åberg för bästa hund 2014

Styrelsemöte 11 december 2014

Vi blickar tillbaka på det gångna provåret 2014. Styrelsen riktar ett stort Tack till alla provdeltagare, funktionärer, markägare/visare och skyttar för erat engagemang och trevliga tillrop via mail, sms och telefonsamtal!

Mycket tid och energi har lagts på Gotlandsveckan 28 september - 4 oktober, samt Novemberprovet 8 november. Hemsidan har uppdaterats med det mest 'matnyttiga' styrelsen har lagt all sin glöd på dvs höstens prov. SVK/Gotland har för första gången arrangerat ett Fullbruksprov, ett provupplägg som blev mycket väl genomfört och uppskattat av så väl deltagare, funktionärer och domare.

I tidningen Svensk Vorsteh har Ni under hela året kunnat följa klubbens viltvårdssatsning, ett spännande projekt som också har uppskattats av många läsare.

På kvällens dagordning hade vi två punkter med mycket innehåll att ta oss an... Den första var kommande Årsmöte. SVK/Gotlands aktiviteter med allt vad det innebär skall knytas samman. Då styrelsen under mötet gav förslag på när, var och hur, kommer denna information att finnas på hemsidan samt skickas ut till klubbens medlemmar när allt är spikat och klart. Och som alltid...i god tid innan!

Andra punkten under mötet var Riksprovet 2015. SVK/Gotland kommer tillsammans med SVK/Östra att arrangera Riksprovet på Gotland 30 september - 4 oktober. Planering av detta stora och inte minst spännande arrangemang är i full gång. Styrelsen beslutade att tillsätta en Riksprovsgrupp. Riksprovsgruppen består av; Stefan Hellström (smk), Sabine Tofftén, Håkan Åberg, Ylva Tidvall, Gunnar Ericsson och Micke Lovén. Gruppens uppdrag är att tillsammans med utsedda funktionärer från SVK/Östra lägga upp all planering vad gäller hela Riksprovet.

SVK/Gotlands styrelse

önskar

Er alla en härligt God Jul & Ett Gott Nytt År!

Årets julkort

Styrelsemöte 8 juli 2014

Under detta styrelsemöte var det planering inför klubbens kommande prov som stod högst upp på dagordningen. Först ut är det ordinare provet i Eftersöksgrenar den 9 augusti 2014. Sedan är det Fullbruksprovet 28 - 29 september, styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp på 5 personer där Stefan Hellström är sammankallande. Vidare diskuterades provdagarna 1 - 4 oktober.

Styrelsen beslutade under mötet att kalla till ett medlemsmöte den 23 juli för att diskutera Regelgruppens förslag till ändringar av jaktprovsreglerna inför 2017, samt arbetet kring Riksprovet 2015. Mer om detta finns under 'Nyheter'. Kallelse per sms skickades till alla medlemmar i SVK/Gotland under mötets gång.

Styrelsemöte 7 maj 2014

Hela styrelsen var samlad hos ordföranden och nedan följer en sammanfattning.

Vårens och sommarens träningar planerades och diskuterades. Det beslutades att första tillfället av spår- och vattenträningen skall genomföras vid dammarna i Halla kl 18:30 den 27 maj. Håkan och Stefan ordnar med apportvilt och båt.

Utställningsansvarig Katja rapporterade från utställningen den 3 maj

Provledare Sabine rapporterar att planeringen är klar inför det ordinarie viltspårprovet den 10 maj. Gunnar Pettersson skall vara aspirant under provet.

Planeringen inför provet i eftersöksgrenarna den 9 augusti påbörjas

Planeringen inför höstens övriga prov fortgår. Domare är tillfrågade och bokade. Apportvilt finns förutom kråkor där klubben behöver ett antal fler till Fullbruksprovet.

Kassören rapporterar runt ekonomin. Klubben har investerat i en ny frys samt apportvilt från Sture Ostermans dödsbo.

SVK/Gotland har ansökt om, och fått ett organisationsnummer för att ha möjlighet att byta bank. Detta kommer att ske inom några dagar och av allt att döma blir klubbens nya bank LF-bank.

Ordförande Stefan rapporterar ifrån Ordförandekonferensen den 4 maj i Upplands Väsby. Protokoll från detta möte kommer att publiceras på hemsidan när det dyker upp.

Styrelsen diskuterade inkomna skrivelser bl a angående försäkringar genom SKK.

Klubben har ansökt om dispens för fällning av fasan före ordinarie jakttid.

Sekreteraren har skickat material till annons i Svensk Vorsteh inför höstens prov.

Ordföranden har skickat in en artikel till Svensk Vorsteh angående fortsättning på klubbens viltvårdssatsning.

 

Styrelsemöte 25 mars 2014

Datum för SVK/Gotlands träningar har fastställts. Mer info om datum, tid och plats finns att läsa under Aktiviteter 2014. 

Arrangemanget kring Gotlands Jakthundutställning är i full gång. Sista anmälningsdag är 14 april. Mer info om årets utställning finns att läsa under Utställning. 2014 är det Gotlands Dreverklubb som har 'huvudansvaret'. 

Planering inför det ordinarie viltspårprovet 10 maj har påbörjats. Håkan Åberg är kommissarie och Sabine Tofftén är provledare under provet.  Stefan Hellström dömer hundar som startar i öppen klass och Gunnar Ericsson de som startar i anlagsklass. Ytterligare en domare kommer att tillfrågas att döma öppen klass, och eventuellt kommer en aspirant att tjänstgöra. Mer info om detta kommer på hemsidan så snart det är fastställt.

Styrelsen beslutade att höja alla anmälningsavgifter till klubbens prov-  och utställning under 2014 med 40 kr. Detta då Svenska Kennelklubben från och med 1 januari 2014 beslutat att resultat från alla officiella tävlingstillfällen skall stambokföras. Tidigare har endast de hundar som gått till pris stambokförts. Stambokföringsavgiften kostar från januari 2014 40 kr per resultat som faktureras specialklubben efter att resultatredovisning har skett.

Styrelsen beslutade att anmälningsavgiften till Fullbruksprovet kommer att vara 900 kr.

Beslutades att samarrangera en viltvårdsdag tillsammans med Gotlands Fågelhundsklubb måndagen den 21 april. Samling vid Halla kyrka kl. 10.00. Vi beräknas hålla på till kl. 15.00. Medtag oömma kläder, handskar, verktyg och redskap för att kunna röja bort gammal taggtråd mm.

SVK/Gotland har ny logga på gång. Arbetet med denna fortlöper.

Klubbens vandringspriser kommer enligt tidigare beslut inte att delas ut i samband med prisutdelning. De vandringspriser som kommer att delas ut är; Karmas vpr (delas ut på jakthundsutställningen) samt Kennel Ringmurens vpr för bästa hund och bästa förare (delas ut i samband med årsmötet). Ett inteckningsbevis kommer att göras till varje vandringspris och detta kommer istället att delas ut i samband med prisutdelning. Beslutades att Ylva ombesörjer arbetet kring detta.

Årsmöte 8 mars 2014

Lördagen den 8 mars höll Gotlands Vorstehklubb sitt årsmöte på Lövsta, Romakloster, med 40 personer närvarande. Stefan Hellström hälsade alla hjärtligt välkomna, och lämnade därefter ordet vidare till Benny Nilsson - sammankallande i valberedningen. Till mötesordförande valdes Ingmar Tykesson och till mötessekreterare valdes Sabine Tofftén.

Ingmar Tykesson inledde årsmötet genom att presentera SVKs huvudstyrelse, samt deras olika funktioner och arbete.

Årsberättelsen, resultat- och balansräkningarna samt revisorernas berättelse, lästes igenom. Samtliga godkändes och lades till handlingarna efter det att tillägg gjordes av två aktiviteter som inte kommit med i årsberättelsen - Rapphönsens dag och Jakthundens ABC.

Benny Nilsson presenterade en planering om klubbens viltvårdssatsning med foderautomater och kråkfällor, samt tanken bakom och kring detta.

Under årsmötet togs även en motion upp, inkommen från tre av klubbens medlemmar, med synpunkter om;

  • Gotlandsdomarna skall användas i första hand vid våra jaktprov, för att spara på kostnaderna. Vid behov av flera domare inkallas fastlandsdomare i andra hand.
  • Att styrelsen utser ny webbredaktör, så att hemsidan kan fungera på avsett sätt. Vid senaste årsmötet lovade styrelsen att hemsidan skulle fungera, men så är inte fallet!
  • Att protokollen från styrelsemötena publiceras på hemsidan, samt att protokollen redovisar styrelsens arbete på ett tydligare sätt så att fattade beslut om verksamheten framgår av protokollen. Protokollen bör justeras snabbare än vid nästa styrelsemöte! (protokollen skall ge medlemmarna information om pågående verksamhet).

Styrelsen har besvarat denna motion, samt lämnat kommentarer kring ovan punkter. Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Stefan Hellström omvaldes till ordförande. Håkan Åberg omvaldes och Sabine Tofftén nyvaldes till ledamöter om en tid av två år. Katja Ståhlberg omvaldes och Ylva Tidvall valdes till suppleanter om en tid av ett år. Kvar i styrelsen sedan föregående år är ledamöterna Gunnar Ericsson och Mikael Lovén.

Göran Jakobsson och Rolf Lindström valdes till revisorer, och Bertil Johansson och Vanja Karlström omvaldes till revisorssuppleanter. Till valberedningen valde årsmötet Benny Nilsson (sammankallande), Fredrik Tofftén och Ivan de Flon.

Årsmötet avrundades med avtackning, där Stefan Hellström å styrelsens och medlemmarnas vägnar tackade Signe Rydsjö och Ivan de Flon för den tid de suttit i avdelningens styrelse.

Efter årsmötet hölls prisutdelning, och följande priser delade ut: Kennel Ringmurens vpr för bäste förare vid klubbens ordinarie prov 2013, tillföll Kerstin Hoas. Även Kennel Ringmurens vpr för bästa hund på klubbens ordinarie prov och utställning 2013, tilldelades Kerstin Hoas, ägare till KH Hasselkrogens Yava.

Under 2013 har Lars Karlssons KH Charleswood Liza blivit Svensk Utställningschampion och tilldelades Championatstallriken.

Efter prisutdelningen bjöds klubbens medlemmar på en härlig middag. Klubben anordnade även lotteri där man bland annat kunde vinna en kråkfälla och hundmat.

Sabine Tofftén & Ingmar Tykesson

 

Benny Nilsson

 

Kerstin Hoas

 

Stefan Hellström & Lars Karlsson